Project 1/2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
Project 2/2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ใบงานที่ 1 โปรแกรม : Internet Explorer
เรื่อง : Internet
กิจกรรม : Internet Explorer
รายละเอียด : วาดรูปหน้าจอ Internet Explorer และเขียนประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ของเว็บไซต์นั้นๆ
ใบงานที่ 2 โปรแกรม : Internet
เรื่อง : Search
กิจกรรม : แผนผังกลอนสี่
รายละเอียด : หาข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังกลอนสี่
เพื่อเอาลงในใบงาน จากนั้นให้นักเรียนแต่งกลอนสี่สุภาพให้เรียบร้อย
ใบงานที่ 3 โปรแกรม : Internet
เรื่อง : กลอนสี่สุภาพ
กิจกรรม : Web Directory
รายละเอียด : ให้นักเรียนค้นหา www. เกี่ยวกับภาษาไทย เขียนอธิบายขั้นตอน การทำงาน
หมายเหตุ  
   
ขอให้สนุกกับการทำใบงานนะครับ
 
Link ค้นหาข้อมูล
www.google.co.th
www.sanook.com
www.hunsa.com
 
Link ให้ความรู้โปรแกรม
 
Link เกมส์มัน ๆ
www.madoo.com
www.kapook.com
www.sanook.com