แบบทดสอบชุดที่ 3 : ปริศนาชีวิตสุนทรภู่

ข้อใดเป็นข้อที่ตอบถูกต้องที่สุด

DSCF0008.JPG DSCN6902.JPGDSCF0131.JPG DSCF0081.JPG
วัดราชบูรณะ-------------------------- วัดอรุณราชวราราม------------------- วัดพระเชตุพนวิมลมัลคลาราม--------