พี่ทำได้
           ในการสร้างเครื่องบินเล็กที่ใช้ไม้บัลซ่าเป็นโครงปีกหรือ (Rib) ซึ่งจะต้องตัด Rib จากไม้บัลซ่า ในกรณีที่เครื่องบินเล็กเป็นแบบปีกตรง เราสามารถสร้างแม่แบบหรือ Template ขึ้นมาก่อน จากนั้นก็ใช้แม่แบบทาบไปบนไม้บัลซ่าแล้วใช้ปากกาวาดผ่านแบบลงไป แต่ในกรณีที่เป็นปีกลู่หรือ Taper ที่ส่วนโคนปีก(Root) มีขนาดไม่เท่ากับปลายปีก(Tip) การทำแม่แบบจะไม่เหมาะสมนัก แต่มีอีกวิธีหนึ่งคือการลอกแบบ โดยนำแบบริบจากแปลนไปถ่ายเอกสาร (ในบางกรณีต้องถ่ายกลับด้านแบบกระจกหรือ Mirror)

           จากนั้นนำแผ่นแบบที่ถ่ายเอกสารไปทาบบนไม้บัลซ่าที่ขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400 แล้ว แล้วใช้เตารีดซัก 1000 W ที่ตั้งไฟให้สูงรีด โดยรีดช้าๆ และออกแรงกดมากๆ จนหมึกบนกระดาษละลายติดลงบนแผ่นไม้บัลซ่า

          จากนั้นจึงนำไปตัดเพื่อทำริบต่อไป
อีกวิธีคือการสแกนเนอร์ สแกนแบบแปลนขึ้นคอมพิวเตอร์แล้วนำไปพิมพ์ด้วย เลเซอร์พรินเตอร์ ก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นเดียวกัน หรือแม้แต่พิมพ์แบบผ่านโปรแกรมประเภท CAD (แบบเก็บอยู่ในรูปไฟล์) แต่กรณีนี้อาจต้องไปขยายขนาดของเส้นให้หนาขึ้น
            Click อุปกรณ์การทำเครื่องร่อน
 
 
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10