เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER
 
ประกาศเรื่อง กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอเซฟ ป.5 วันที่ 3-4 ตุลาคม 57 และนักเรียนระดับชั้น ป.6 IP 5-6-สามัญใหญ่ วันที่ 1-2 ตุลาคม 57
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าค่ายพักแรม
1. ชุดลำลอง 3 ชุด(เสื้อยืด/ กางเกงวอล์ม)
2. ไฟฉาย
3. ชุดการแสดง 1 ชุด
4. ยาประจำตัว/ ยากันยุง
5. ถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
6. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร (ประเภทยำ)
 
ประกาศเรื่องการแต่งกายสำหรับการสอบในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 57 นะคะ ให้นักเรียนทุกคนแต่งชุดลูกเสือมาสอบตามปกติค่ะ แต่อนุญาตไม่ต้องนำหมวกมาโรงเรียนค่ะ วันนี้กลับบ้านฟิตซ้อมให้เต็มที่นอนเร็ว ๆ นะคะ จะได้สมองปลอดโปร่งทำข้อสอบได้ค่ะ
 
ประกาศเรื่องตารางสอบกลางปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น ป.1 -ม.3 และ IP1-IP9
วันที่ 25 กันยายน 57 นักเรียนGifted สอบความสามารถพิเศษเฉพาะสาขา
วันที่ 26,29,30 กันยายน 57 นักเรียนระดับชั้น ป.1 -ม.3 และ IP1-IP9 สอบตั้งแต่เวลา 8.15-15.30 น.

โดยมีการสอนการบ้านตอนเย็นตามปกติ รถโรงเรียนออกเวลา 15.45 น.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 57 ครูประจำชั้นจะแจ้งผลสอบเฉพาะนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 50% ให้ทราบ เริ่มเรียนทบทวนวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 57 และสอบซ่อมปรับระดับวันที่ 10 พฤศจิกายน 57
 
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจะมีพิธีเปิดอนุสรณ์
พล.ต.อ.เผ่า-คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ ในช่วงเช้าเวลา 8.00 -12.00 น. และและมีพิธีมอบทุน คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เวลา 12.30 - 14.30 น.ค่ะ เด็ก ๆ มีเรียนตามปกตินะคะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER