เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER
 
ประกาศ การรับเงินอุดหนุนหากมารับไม่ได้ยังมีรอบอื่นเปิดอีกแต่หากต้องการรับเลยให้มอบอำนาจมาให้ครูประจำชั้นหรือผู้ปกครองท่านอื่นมารับแทน โดยเอา สำเนาบัตรประชาชนและเซ็นมอบอำนาจที่เอกสารที่แจกไปด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามต้องมาตามเวลาที่กำหนดนะคะคือ วันที่1-11ธค. 58 รอบเช้า8.00-9.00น รอบบ่าย 15.00-16.30น.
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER