เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER
 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

และจะมีการเปิดเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 57 ,วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 57, วันอังคารที่ 1 เมษายน 57 และช่วงวันที่ 8-11 เมษายน 57 ด้วยค่ะ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับสมัครให้ค่ะ หลังจากนั้นโรงเรียนปิดทำการและเปิดอีกครั้้งในวันที่ 17 เมษายน 57 ค่ะ

เตรียมหลักฐานมาสมัครแต่เนิ่น ๆ นะคะ
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคเรียน ประจำปีกาศึกษา 2557

- อนุบาลปีที่ 2-3 จากเดิม 20 พ.ค 57 เปลี่ยนเป็น 22 พ.ค. 57
- ประถมศึกษาปีที่ 2-3 จากเดิม 22 พ.ค 57 เปลี่ยนเป็น 21 พ.ค. 57
- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากเดิม 21 พ.ค 57 เปลี่ยนเป็น 20 พ.ค. 57
 
ประกาศ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 57 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดเรียนตามปกตินะคะ
 
วันนี้ 15 มกราคม 57 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติค่ะ ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ เด็ก ๆ กำลังตั้งใจเรียนอย่างมีความสุข มีเพียงส่วนน้อยที่หยุดเรียน วันนี้ท่านประธานอำนวยการสั่งให้เคร่งครัดเรื่องการเข้าออกและความปลอดภัยเข้มขึ้นเป็นเท่าัตัวค่ะ ผู้ปกครองจะได้ลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลาน ส่วนทางทีมบริหารก็ำกำลังประชุมหารือเรื่องการชดเชยวันหยุดที่เสียไปค่ะ หากมีสถานการณ์ใดคืบหน้าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ นะคะ

สำหรับคำถามที่ว่าวันที่ 16 มกราคมที่เป็นวันครูจะหยุดหรือไม่ ณ ขณะนี้ ยังยืนยันว่าไม่มีคำสั่งใดๆ นะคะ ยังยืนยันหยุดเหมือนเดิม แต่ถ้ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER