เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER
 
ประกาศด่วนนะคะ วันนี้นักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 เนื่องจากนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีทำให้กิจกรรมสำเร็จไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเลื่อนกำหนดการออกเดินทางจากค่ายเป็นเวลา 11.00 น. ซึ่งจะมาถึงโรงเรียนเร็วกว่ากำหนดการเดิม สำหรับผู้ปกครองที่จะมารับเองกรุณาติดต่อรับที่คุณครูประจำชั้นค่ะ ขอบคุณข่าวจากครูขวัญชัยนะคะ ทราบแล้วแชร์ต่อด้วยนะคะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER