เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER
 
วันนี้มีประกาศมาใหม่นะคะ เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาคค่ะ
ประกาศเรื่อง การสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

- จันทร์ที่ 20 และ อังคารที่ 21 และ พุธที่ 22กรกฏาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3, ip1-ip9 สอบกลางภาคเรียนค่ะ

** วันสอบรถโรงเรียนจะออกเวลาปกตินะคะ
 
ประกาศเรื่อง การสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- จันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 นักเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษทดสอบเฉพาะสาขา
- ศุกร์ที่ 17, จันทร์ที่ 20 และ อังคารที่ 21 กรกฏาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3, ip1-ip9 สอบกลางภาคเรียนค่ะ
** วันสอบรถโรงเรียนจะออกเวลาปกตินะคะ
 
ประกาศเรื่องวันเปิดทำการของโรงเรียนไผทอุดมศึกษาค่ะ ในเดือนเมษายน 2558 โรงเรียนจะหยุดทำการในวันที่ 4-6 เม.ย. และ 12-19 เม.ย. และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นะคะ ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะคะ
 
ประกาศนะคะ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 จะมีการประชุมสัมนาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และมี ฯพณฯ ท่านพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และบรรยายพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำชุณหะวัณ และการประชุมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. นะคะ สำหรับสถานที่จอดรถเรามีบริการให้ หากไม่เพียงพอจะมีลานจอดรถเอกชน (เสียเงิน) อยู่ด้านข้างโรงเรียนนะคะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER