เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER
 
ประกาศเรื่องกำหนดการปิดเทอมปีการศึกษา 2558 และเปิดเทอมปีการศึกษา 2559
- ปิดเทอมวันพฤ.ที่ 3 มีนาคม 2559
- แจกสมุดพก วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
- จันทร์ที่ 2-ศุกร์ 13 พค. อ.1 เตรียมความพร้อม 7 วัน(หยุด 5,6,9)
- จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 59 อ.1, ป.1, มัธยม 1-3 และ IP1-9 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2259
- อังคารที่ 17 พฤษภาคม 59 ป.4-ป.6 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559
- พุธที่ 18 พฤษภาคม 59 ป.2-ป.3 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559
- พฤหัสที 19 พฤษภาคม 59 อ.2-อ.3 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559
***ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อันนี้แจ้งเบื้องต้นคร่าว ๆ ไว้ก่อนค่ะอย่างไรก็ตามควรเตรียมการยืดหยุ่นวันไว้ด้วยนะคะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER