นางสาวภัศธรินทร์ สงวนแก้ว
ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์
สารคดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
"ทศพิธราชธรรม คุณธรรมชีวิต" 
คณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ
และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการจัดการศึกษาเอกชน
และเป็นปีมหามงคลที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
 
 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเหรียญทอง ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559
(ONE SCHOOL ONE INNOVATION : OSOI)  ในผลงาน Gen A : ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
ประกาศ วันที่ 22-26 เมย.59 จะมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา เวลา 8.30-15.00 น. นะคะไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ แอดมินได้นำราคาหนังสือและค่าเทอมมาลงไว้ให้เผื่อผู้ปกครองจะได้เตรียมเงินมาคร่าวๆนะคะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER